Historia Akademii Przygody

historia

q3

Akademia Przygody istnieje od 1988r. początkowo działając jako Ruch Programowy ZHP, dalej jako odrębna organizacja. Założenia grupy przypominały formułę akademii, przygoda zaś była urozmaiceniem oraz sposobem przekazywania wiedzy i doświadczenia. Kursy były realistycznymi grami fabularnymi symulującymi historyczne, bądź fikcyjne wydarzenia. Wypracowaliśmy tu metodę szkolenia i oddziaływania wychowawczego z zakorzenioną formułą instruktorów AP: „Uczymy się od własnych uczniów”. Założeniem AP było wyrabianie samodzielności w podopiecznych.

W 1992r. na bazie schroniska PTTK Srebrna Góra i w kooperatywie z firmą Octopus – Centre oraz redakcją „Żołnierza Polskiego”, stworzyliśmy Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej. Skupiało ono kluby, szkoły i grupy zajmujące się tzw. „sztuką przetrwania”, których w wyniku wcześniejszej działalności edukacyjnej Akademii Przygody powstała duża ilość na terenie całego kraju. W okresie tym pojawił się dodatkowy kierunek naszej działalności – ochrona  osiemnastowiecznych zabytków architektury militarnej. Dla celów AP użyczony został Fort Rogowy II Fortecy Srebrnogórskiej, a w 1995r. po przeniesieniu do Kłodzka, Zespół Fortyfikacji Żurawia Twierdzy Kłodzko, w którym prowadzimy prace realizując długofalowy program AP dotyczący renowacji Twierdzy.

Niemałą sławą otoczyła się podczas lipcowej powodzi w 1997r. Grupa Ratownictwa Kataklicznego Akademii Przygody, prowadząca skuteczne akcje ratunkowe w Kłodzku oraz jego okolicach. Zainicjowaliśmy w ten sposób powołanie profesjonalnej grupy ratowników przy Państwowej Straży Pożarnej.

W 2002r. została utworzona z młodzieży gimnazjalnej 1 Kłodzka Drużyna Pontonierów, jako pierwsza grupa realizująca program powołanego już formalnie Ośrodka Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej. Idea OEHiK, powoli kształtująca się przez lata działalności Akademii Przygody przybrała postać zajęć łączących przygodę, edukację i prace konserwatorskie.

Do roku 2008 Akademię Przygody opuściło ok. 900 absolwentów kursów śródrocznych (młodzież szkół średnich i wyższych).

W formach Akcji Letnich i Zimowych, prowadzonych od 1990 roku dla dzieci szkół podstawowych uczestniczyło ok. 1300 dzieci.

40yulskanudj0006

Zimowy spływwszyscy na scherwoodzieq3456q36

Opublikowano on 13 listopada 2009 at 20:39  Możliwość komentowania Historia Akademii Przygody została wyłączona  
%d blogerów lubi to: