Ośrodek Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej

Ośrodek Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej powołany został w celu zespolenia kilku różnych w formie, najistotniejszych obszarów działalności Akademii Przygody.

Jednym z nich jest edukowanie młodzieży w sposób atrakcyjny, wszechstronny, praktyczny. Pod pretekstem zabaw realistycznie osadzonych w oprawie historycznej nasi podopieczni poznają ówczesne rzemiosło, techniki i technologie, zwyczaje i stroje, kulturę myślenia. Stanowią one oprawę do uczenia młodzieży sprawności manualnej, zaradności, jak również elementów szkolnych przedmiotów – nauk przyrodniczych i humanistycznych. Odpowiednio motywowani wychowankowie Akademii podejmują się zadań dotychczas odstraszających swą trudnością, jak choćby posługiwania się fizyką i matematyką do rozwiązywania praktycznych zagadnień, twórczego pisania, muzykowania, czy uprawiania sportów. Celem jest wychowanie osoby zdrowej ciałem i duchem, rozumiejącej przyrodę, świadomej kultury i cywilizacji, z wyrobionym poczuciem piękna i wrażliwością na problemy społeczne.

Kolejnym obszarem zainteresowań Akademii Przygody jest rzemiosło związane z pracami konserwatorskimi. Inspiracją do rozwijania tych działań jest sama twierdza w Kłodzku. Nieregularny kształt, ściśle dostosowany do ukształtowania terenu, tworzy trzy „kondygnacje” pasów obrony. W zewnętrznym pasie, daleko w przedpolu, znajduje się Bastion Wysunięty Luneta Żuraw, połączony z twierdzą trzystumetrową esplanadą. Realizowane na tym terenie prace konserwatorskie, obejmujące m.in. wycinkę inwazyjnej zieleni, odkopywanie fos, rekonstrukcje mostów zwodzonych, kamieniarki i stolarki okiennej, wykonywane są przy współpracy młodzieży i instruktorów AP z rzemieślnikami oraz konserwatorami zabytków. Pośrednio, ma to również służyć zachowaniu tradycyjnego, specyficznego sposobu myślenia właściwego rzemieślnikom – zdolności do tworzenia rzeczy wielkich przy pomocy najprostszych narzędzi. Wierzymy, że oparcie się o te podstawy pozwoli każdemu wychowankowi efektywniej rozwijać się w każdym zawodzie.

Więcej o OEHiK » PDF

Rysunek mostu zwodzonego prowadzącego na Lunetę Żuraw. Most został wybudowany w ramach Ośrodka Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej

Opublikowano on 13 listopada 2009 at 20:35  Możliwość komentowania Ośrodek Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej została wyłączona  
%d blogerów lubi to: