Szkolenie instruktorów AP – orientacja w Krainie Bizonów 2013-12-14/15.

W trakcie ostatniego w 2013 r. spotkania instruktorów stowarzyszenia, przeprowadzono weryfikacje umiejętności i doświadczeń zdobytych w trakcie całego roku. Dwudniowe zajęcia przybrały trochę formułę rajdu na orientację. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery dwuosobowe zespoły, które desantowane zostały w odległościach 2-3 km. W kolejno zdobywanych punktach w terenie, na zespoły czekały skomplikowane zadania, zarówno pod względem fizycznym jak i intelektualnym, o czym więcej  w załączonej fotorelacji.

Published in: on 12 stycznia 2014 at 20:26  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Ponury Róg 11-13.11.2011

W listopadzie udało się Nam przeprowadzić dwie wyprawy terenowe dla Drużyny Brązowych. Jedna z nich dzięki wykorzystaniu dłuższego weekendu trwała trzy dni! Nasi podopieczni przybywali w rejonie dawnego kamieniołomu piaskowca, na mapie nazwanego Ponurym Rógiem! W istocie poczyniony tydzień wcześniej zwiad, wschodniej części Gór Stołowych, uznał to miejsce za najlepsze dla przeprowadzenia zajęć linowych i wspinaczkowych. (więcej…)

Published in: on 5 grudnia 2011 at 02:04  Comments (1)  
Tags: , ,